Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 8 Bydgoszcz, 09 luty 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
109 nr 20A/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 287
UCHWAŁY:
110 nr 625/04 Rady Miasta Torunia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielawy” w Toruniu, dotyczącej obszaru oznaczonego symbolami OUK-66, OUP-67 i KDX179, położonego przy ul. Krynickiej i Kłodzkiej 287
111 nr 626/04 Rady Miasta Torunia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielawy” w Toruniu dla terenu położonego przy ul. Gdańskiej 6-10 291
112 nr XXVII/234/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa części działki nr 1496/6 przy ul. Budowlanej w Tucholi 295
113 nr XXX/141/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji interwencji kryzysowej oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej przez mieszkańców Grudziądza 298
114 nr XXVII/97/04 Rady Gminy Kikół z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, i ochroną dróg 299
115 nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 300
116 nr XIX/142/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Pakość realizujących nowe inwestycje 300
117 nr XIX/143/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 302
118 nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 303
119 nr XX/158/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej, terminu płatności oraz wysokości wynagradzania za inkaso tej opłaty 305
120 nr XIX/159/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli Gminy Lniano” 305
121 nr XIX/160/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 308
122 nr XXI/145/04 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli i użytkowników nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1,1 m3 309
123 nr XXV/179/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 309
124 nr XXV/180/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 310
125 nr XX/98/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu 310
126 nr XVI/135/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 312
127 nr XVI/137/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 312
INFORMACJA
128 z dnia 19 stycznia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-70(11)/2004/3829/II/ED zatwierdzającej taryfę przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłowni Kujawskich Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 312
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]