Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 22 czerwiec 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1410 nr 146/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa 3490
UCHWAŁY:
1411 nr XVII/69/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie 3491
1412 nr XIX/83/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrostkowo 3493
1413 nr XIX/84/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie 3495
1414 nr XXV/104/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3495
1415 nr XXVII/113/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3500
1416 nr XXVII/114/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków wraz z urządzeniami 3500
1417 nr XXVII/117/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie 3500
1418 nr 272/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko 3503
1419 nr XXV/178/05 Rady Miasta Rypina z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendium socjalnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypina 3529
1420 nr XXV/187/2005 Rady Miasta Rypina z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Rypina 3531
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-30
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-30
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]