Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 21 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1397 nr XXVII/115/05 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3451
1398 nr XXVII/116/2005 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 3452
1399 nr XXIX/120/2005 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3452
1400 nr XXIX/121/05 Rady Miasta Kowala z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Mieście Kowal 3457
1401 nr XXIII/135/05 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bytoń 3458
1402 Nr XXIV/152/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa 3460
1403 nr 18/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 3460
1404 nr 23/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 3461
1405 nr 188/2005 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Dobre w uchwale budżetowej gminy na 2005 r. oraz (po zmianie) oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 3461
1406 nr 771/05 Rady Miasta Torunia z dnia 19 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 3461
1407 nr 772/05 Rady Miasta Torunia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów 3463
1408 nr XXXV/435/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 3484
INFORMACJA
1409 z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wójta Gminy Radomin z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2004 r 3486
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-23
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]