Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 15 czerwiec 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1375 nr 11 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 3174
1376 nr 12 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 3177
1377 nr 13 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 3178
UCHWAŁA
1378 nr XXVI/263/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza – ul. Bydgoska część południowa” 3180
INFORMACJA
1379 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2004 r 3222
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-17
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]