Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 14 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1365 nr XXVII/267/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Brodnicy w rejonie ulic Podgórna, Matejki, Korczaka i Lidzbarska 3130
1366 nr XXIX/211/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młyny 3141
1367 nr XXIX/212/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ostrowo 3145
1368 nr XXIX/213/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzadkwin 3149
1369 nr XXIX/214/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławsko Dolne 3153
1370 nr XXIX/215/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stodoły 3157
1371 nr XXIX/218/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniającą regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3161
1372 nr XXVII/231/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski na rok 2005 3161
1373 nr XXVII/232/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski 3166
1374 nr XXV/233/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół 3168
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]