Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 09 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1345 nr XXVIII/101/05 Rady Gminy Kikół z dnia 146 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3091
1346 nr XXIX/120/05 Rady Gminy Kikół z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kikół 3093
1347 nr XVIII/78/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie 3094
1348 nr XXI/144/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Miasta i Gminy Skępe 3094
1349 nr XXII/145/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3095
1350 nr XXXVII/309/2005 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych podległych Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski” 3097
1351 nr XXXVII/310/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski” 3098
1352 nr XXXVIII/324/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania terenowi położonemu w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego nazwy „Park Jana Pawła II” 3100
1353 nr XXXIX/327/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski na rok 2005” 3101
1354 nr XXXIX/328/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Aleksandrów Kujawski” 3105
1355 nr XXI/99/05 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3106
1356 nr XIX/133/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Osięciny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3107
1357 nr XIX/134/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osięciny 3108
1358 nr XIX/135/05 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3109
1359 nr XIX/136/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3111
1360 nr XXXIV/415/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 3119
1361 nr XXV/164/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 3120
INFORMACJE:
1362 sprawozdanie z dnia 22 lutego 2005 r. Starosty Lipnowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2004 r 3124
1363 zarządzenie nr 20/05 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ciechocinka za 2004 r 3124
1364 sprawozdanie Wójta Gminy Lubiewo z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2004 r 3125
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-14
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]