Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 07 czerwiec 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1326 nr 8 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3055
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1327 nr 122/2005 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 3058
1328 nr 123/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzozie 3059
UCHWAŁY:
1329 nr XVIII/90/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3060
1330 nr XXIII/151/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 3060
1331 nr XXV/122/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 3061
1332 nr XXVI/128/05 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3062
1333 nr XXV/160/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo 3064
1334 nr XXVI/162/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo 3066
1335 nr XIX/144/2005 Rady Miasta w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3069
1336 nr XXXIX/41/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Lotnisko Przemysłowe” w części oznaczonej symbolem 8 P/S 3073
1337 nr XL/93/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3079
1338 nr XXIV/155/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3079
1339 nr XXV/165/05 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/155/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3082
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1340 z dnia 6 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędów 3082
INFORMACJE:
1341 zarządzenie nr 1/05 Wójta Gminy Książki z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki za 2004 r 3083
1342 zarządzenie nr 33/2005 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2004 r 3084
1343 z dnia 24 maja 2005 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr OGD-4210-156(18)/2004/973/I/KC odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy z siedzibą w Olsztynie 3084
1344 z dnia 24 maja 2005 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji nr OPO-4210-22(4)/2005/1253/VII/J zatwierdzająca taryfę Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3084
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-10
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]