Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 06 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1300 nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, finansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zdrowotnej pomocy finansowej dla nauczycieli 3011
1301 nr XXI/113/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagród, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, finansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zdrowotnej pomocy finansowej dla nauczycieli 3015
1302 nr XVII/118/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2005 r 3015
1303 nr XXIV/130/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 3017
1304 nr XX/126/05 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sitnie 3020
1305 nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 3021
1306 nr XXVIII/158/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 maja 2005 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 3022
1307 nr XXVIII/214/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3022
1308 nr XXXIII/195/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych własności Gminy Barcin 3024
1309 nr XXV/99/05 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3025
1310 nr XXV/100/05 Rady Gminy Choceń z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3027
1311 nr XXVII/155/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielgie 3032
1312 nr XXXIV/217/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym 3034
1313 nr XXIX/117/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/94/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Brzuze 3034
1314 nr XX/122/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3035
1315 nr XX/123/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3041
1316 nr XXVI/270/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Łąki Nadnoteckie” 3044
1317 nr XXXIV/312/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Tuchola 3044
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1318 z dnia 23 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gruta 3045
POROZUMIENIA:
1319 nr 5/2005 zawarte w dniu 21 lutego 2005 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie przekazania środków jako pomoc finansową na zadanie pn. Przebudowa drogi Nr 2368 C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie, ul. Jesionowa w Złotnikach Kujawskich 3045
1320 nr 2/2005 r. zawarte w dniu 27 kwietnia 2005 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania Powiatowi środków na budowę chodnika w Jaksicach 3046
1321 nr 37/2005 zawarte w dniu 18 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej Powiatowi na realizację remontu odcinka ulicy Świętokrzyskiej w Inowrocławiu 3047
INFORMACJE:
1322 zarządzenie nr 9/05 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 3048
1323 sprawozdanie Burmistrza Gminy Pakość z wykonania budżetu za 2004 r 3049
1324 skrócone sprawozdanie Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 5 maja 2005 r. z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2004 r 3049
1325 ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3050
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-08
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]