Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 01 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1294 nr XVIII/94/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad umarzania wierzytelności oraz udzielania innych ulg w spłacie należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa 2986
1295 nr XXIV/235/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania, kontroli wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymywanych z budżetu miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i realizujące zadania należące do sfery zadań publicznych 2986
1296 nr XXIV/237/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek 2989
1297 nr XXII/13/2005 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Rogowo” 2991
1298 nr XXXIX/40/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Rapackiego, Czarna Drogą, Bazą PKS, dla terenu oznaczonego symbolem 4 U-C 2996
INFORMACJA
1299 z dnia 17 maja 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1116A/5074/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/1092A/5074/W/OPO/2005/AJ na udzielenie Krajowej Spółce Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3005
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]