Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 65 Bydgoszcz, 25 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1241 nr XXVII/148/04 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin 2903
1242 nr XXXII/184/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w regulaminie dotyczącym utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin uchwalonym uchwałą nr XXVII/148/2004 Rady Miejskiej w Barcinie 2908
1243 nr XXXII/185/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/268/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barcin w latach 2002-2007 2908
1244 nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2910
1245 nr XXXII/188/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2911
1246 nr XXXII/189/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim 2915
1247 nr XXI/121/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tłuchowo 2915
1248 nr XVIII-104/05 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Nieszawa 2917
1249 nr XXI/101/05 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 2920
1250 nr XXI/102/05 Rady Gminy Kowal z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kowal 2921
1251 nr XXIII/127/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim 2921
1252 nr XXII/10/2005 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo 2924
1253 nr XXII/11/2005 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2925
1254 nr XXII/12/2005 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia „Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze” 2929
1255 nr XXIII/17/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo 2931
1256 nr XXIII/18/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2931
1257 nr XXIII/19/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogowo oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2932
1258 nr XXVIII/186/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, sposobu sprawiania pogrzebu ze środków pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej 2932
1259 nr XXVIII/187/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2933
1260 nr XXIV/174/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na gruntach stanowiących własność skarbu państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Cierpiszewo 2934
1261 nr XX/179/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody na terenie wsi Górsk, Gmina Zławieś Wielka 2941
1262 nr XX/180/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2941
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-03
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]