Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 24 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1227 nr XV-90/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Szkół w Nieszawie 2866
1228 nr XVI-80/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2882
1229 nr XVII-88/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Bądkowie 2882
1230 nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie 2884
1231 nr XVII-90/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bądkowo 2884
1232 nr XXV/137/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie korzystania ze stołówek szkolnych, znajdujących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Wielgie 2886
1233 nr XXVII/204/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów 2886
1234 nr XXVI/181/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2887
1235 nr XXIII/136/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach 2888
1236 nr XIX/92//05 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2891
1237 nr XIX/160/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2893
1238 nr III/17/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności gminy 2894
1239 nr III/21/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych oraz zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie 2896
1240 nr XXII/118/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2897
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-31
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]