Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 20 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1182 nr XXI/153/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego 2783
1183 nr XXI/154/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo 2790
1184 nr XXII/158/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 28 kwietnia 2005 r. o zmianie uchwały nr XXI/153/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego 2791
1185 nr XXII/161/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rogowo 2792
1186 nr XXII/159/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo 2793
1187 nr XXII/163/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 2795
1188 nr XXIV/175/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2795
1189 nr XXI/156/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie 2799
1190 nr XXI/158/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2801
1191 nr XXII/170/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn” 2803
1192 nr XXII/172/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 2807
1193 nr XXII/176/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2807
1194 nr XLI/245/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław 2808
1195 nr XLI/246/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 2810
1196 nr XLIII/257/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Inowrocław w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław 2812
1197 nr XXIV/133/05 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck 2813
1198 nr 738/05 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podgórz” w Toruniu, dla terenu położonego przy ul. Zdrójkowskiego, Swinarskiego i Burhardta 2814
1199 nr XXX/149/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2820
1200 nr XXIV/147/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Świecie nad Osą 2821
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-24
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]