Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 18 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1144 nr XXII/109/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2698
1145 nr XXIII/120/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 2702
1146 nr XXIII/122/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/109/05 z dnia 23 lutego 2005 r. dotyczącej regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2703
1147 nr XXIII/126/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski 2703
1148 nr XXXI/289/2005 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2721
1149 nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli 2722
1150 nr XX/153/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaniu 2726
1151 nr XX/154/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubanie 2728
1152 nr XX/156/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2729
1153 nr XX/159/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 1 m3 nieczystości przyjmowanych na gminne wysypisko w miejscowości Kucerz 2730
1154 nr XXXIII/283/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie opłaty za przeprawę promową na drodze publicznej 2731
1155 nr XXXIII/284/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica 2731
1156 nr XXXIII/285/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca statuty jednostek pomocniczych 2731
INFORMACJA
1157 zarządzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski za 2004 r 2733
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-24
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]