Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 59 Bydgoszcz, 17 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1136 nr XX/148/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Czarżu i nadaniu statutu 2646
1137 nr XX/149/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Ostromecku i nadaniu statutu 2652
1138 nr XX/150/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Czarżu i nadaniu statutu 2667
1139 nr XX/151/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ostromecku i nadaniu statutu 2674
1140 nr XX/152/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr V/26/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej 2692
1141 nr XX/153/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr V/28/99 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej 2692
1142 nr XX/154/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2693
1143 nr XX/157/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/118/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 2695
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-19
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]