Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 12 maj 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1111 nr 6 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2607
1112 nr 7 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2609
UCHWAŁY:
1113 nr XXIV/173/05 Rady Miasta Rypina z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2005 r 2611
1114 nr XXIII/153/2005 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 2612
1115 nr XXVII/195/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2613
1116 nr XXVII/197/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Golub-Dobrzyń 2615
1117 nr XIX/126/05 Rady Gminy Gruta z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gruta 2615
1118 nr XVIII/134/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej dla uczniów 2618
1119 nr 46/XXXII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek 2620
1120 nr XXVI/148/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2622
1121 nr XXVI/149/2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2628
1122 nr XXXVII/33/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza 2630
1123 nr XXI/153/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2633
1124 nr XXII/157/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2634
1125 nr XXIX/139/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeziora Wielkie na 2005 r 2635
1126 nr XXIX/142/2005 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 2636
1127 nr XXIX/145/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2636
1128 nr XXIX/147/2005 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2638
1129 nr XX/105/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skrwilno 2638
1130 nr XVII/137/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2639
1131 nr XXV/223/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 kwietnia 2005 r. o zmianie uchwały nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin 2641
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1132 z dnia 9 maja 2005 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Chrostkowo 2642
INFORMACJE:
1133 zarządzenie nr 23/2005 Burmistrza Żnina z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Żninie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2004 r 2642
1134 zarządzenie nr 15/2005 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2004 r 2643
1135 zarządzenie nr 16/05 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2004 r 2644
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-19
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]