Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 57 Bydgoszcz, 11 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1092 nr XXI/102/04 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2005 r 2567
1093 nr XXIV/151/05 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2568
1094 nr XXVIII/100/05 Rady Gminy Kikół z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na 2005 r 2571
1095 nr XIX/169/05 Rady Gminy Stolno z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Stolno 2572
1096 nr XXVIII/114/05 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzuze 2574
1097 nr XXII-143/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo w 2005 r 2576
1098 nr XXII-144/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janikowo w 2005 r 2577
1099 nr XXII-145/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janikowo 2582
1100 nr XXIII/167/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2583
1101 nr XXIII/169/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego 2585
INFORMACJE:
1102 zarządzenie nr 3/OR/2005 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2590
1103 zarządzenie nr 5a/2005 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2004 r 2590
1104 zarządzenie nr 4/2005 Wójta Gminy w Rogowie z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2591
1105 zarządzenie nr 1/05 Wójta Gminy Kikół z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2004 r 2591
1106 zarządzenie nr 9/05 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2004 r 2592
1107 zarządzenie nr 6/2005 Starosty Rypińskiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na rok kalendarzowy 2005 2592
1108 z dnia 13 kwietnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-8(8)/2005/2497/II/JP zatwierdzającej taryfę Miasta i Gminy Łabiszyn prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Łabiszynie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2593
1109 z dnia 18 kwietnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-17(4)/2005/1422/V/RO zatwierdzającej taryfę Gminy Strzelno prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2597
1110 z dnia 21 kwietnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-12(7)/2005/740/II/AS zatwierdzającej taryfę Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2601
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-17
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]