Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 06 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1073 nr XXII/141/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2451
1074 nr XX/180/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2455
1075 nr XIX/91/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bartniczka 2458
1076 nr 276/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie 2460
1077 nr XXVI/159/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej-socjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grudziądz 2462
1078 nr XXI/147/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2465
1079 nr XVIII/154/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali 2470
1080 nr XVIII/156/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 2470
1081 nr XVIII/157/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2474
1082 nr XVIII/158/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2477
1083 nr XXXV/290/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża 2478
1084 nr XXIV/160/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 2479
1085 nr XXXIII/419/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 2481
1086 nr XXII/186/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 2482
1087 nr XLVI/1011/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 2482
INFORMACJE:
1088 zarządzenie nr 8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2483
1089 sprawozdanie Wójta Gminy Lubicz z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2004 r 2484

Opublikowane: 2005-05-13
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]