Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 04 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1057 nr XXXIX/226/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 2411
1058 nr 268/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko Gmina Świecie 2412
1059 nr 269/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki 2427
1060 nr XXI/100/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 2434
1061 nr XXVII/269/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i zakładów budżetowych na 2005 r 2435
1062 nr XX/180/05 Rady Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec 2436
1063 nr XXXII/199/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2437
1064 nr XXVIII/195/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Miasta Wąbrzeźno w dzierżawę 2440
1065 nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Wąbrzeźno 2440
1066 nr 19/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Więcbork na rok 2005 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 2442
1067 nr XXVI/126/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, całkowitego lub częściowego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania 2442
POROZUMIENIA:
1068 nr 14/2005 zawarte w dniu 7 kwietnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Dąbrowa Biskupia w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi środków, na wykonanie dokumentacji budowlanej do zadania pn. Przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce-Pieranie 2444
1069 nr 15/2005 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi środków na budowę chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Jaksicach na odcinku od skrzyżowania przy kościele do drogi transportu rolniczego stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 39/1 położoną w Jaksicach 2445
1070 nr 16/2005 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi środków na dokończenie budowy chodnika w Sikorowie 2445
1071 nr 17/2005 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie przekazania przez Gminę Powiatowi środków na budowę chodnika w Orłowie 2446
INFORMACJA
1072 zarządzenie nr 11/2005 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2447
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-13
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]