Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 02 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1031 nr XXXIX/879/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 r 2363
1032 nr XX/116/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytoń na 2005 r 2365
1033 nr XXXI/172/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r 2366
1034 nr XXII/187/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy dodatków do wynagrodzenia i nagród 2367
1035 nr 14/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 2373
1036 nr XXVII/203/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2373
1037 nr XIX/174/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2377
1038 nr XIX/175/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2380
1039 nr XIX/176/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2380
1040 nr XXV/103/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2382
1041 nr XXVI/110/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2383
1042 nr XXXII/275/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży własności nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 2384
1043 nr XXXII/276/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kruszwica 2384
1044 nr XXIX/252/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim złożonego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim 2385
1045 nr XXIX/253/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim złożonego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim 2386
1046 nr XXIV/109/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechocin 2387
1047 nr XXIII/195/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 2388
1048 nr XXIII/196/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2390
1049 nr XXIV/141/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 2397
1050 nr XXIV/147/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2401
1051 nr XXVI/136/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo 2402
1052 nr XXIX/272/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnica oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 2404
INFORMACJE:
1053 zarządzenie nr 2/RF/2005 Burmistrza Gminy I Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie za 2004 r 2404
1054 zarządzenie nr 53/2005 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2004 r 2405
1055 zarządzenie nr 14/05 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2405
1056 zarządzenie nr 30/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chełmży za 2004 r 2406
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]