Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 29 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1017 nr XXII/136/05 Rady Gminy Kijewie Królewskim z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2306
1018 nr XXVI/177/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar wzdłuż drogi Bydgoszcz-Nakło, pomiędzy gruntami wsi Pawłówek a drogą Osówiec-Kruszyn, w obrębie Kruszyn, w Gminie Sicienko 2307
1019 nr 9/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dębowa Łąka 2320
1020 nr 10/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2324
1021 nr 15/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 24 marca 2005 r. sprawie budżetu gminy na 2005 r 2326
1022 nr XXII/165/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze Gmina Rojewo 2328
1023 nr XXII/166/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. dz. nr 230/1 LP we wsi Jezuicka Struga w Gminie Rojewo 2333
1024 nr XLIV/951/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy 2336
1025 nr XLIV/958/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów 2352
1026 nr XLIV/960/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszcz 2353
1027 nr XX/96/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2005 r 2355
1028 nr XX/97/2005 Rady Gminy Górzno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2356
1029 nr 740/05 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Mieście Toruniu 2358
1030 nr 741/05 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2005 r. o zmianie uchwał Rady Miasta Torunia regulujących zasady sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń i udzielania bonifikat od ceny sprzedaży 2359
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]