Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 28 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
999 nr XX/120/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 2214
1000 nr XVIII/150/2005 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 2215
1001 nr XXIV/166/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-wschodniej części Miasta Nowe 2216
1002 nr XXI/122/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2245
1003 nr XXI/131/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Waganiec 2249
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-06
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]