Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 49 Bydgoszcz, 27 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
976 nr XX/181/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2171
977 nr XX/182/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina 2171
978 nr XX/186/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie 2174
979 nr XXXIII/209/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2175
980 nr XXXIII/213/05 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania 2176
981 nr XX/82/2005 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005 2176
982 nr XX/83/2005 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2177
983 nr XX/84/2005 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 2187
984 nr XXV/249/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/168/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowa Wieś Wielka, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań zleconych 2190
985 nr XXV/252/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka 2190
986 nr XXVII/245/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2192
987 nr XXIII/137/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2193
988 nr XXIII/138/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłaty nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2196
989 nr XXIII/139/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo 2197
990 nr XIX/124/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gąsawa 2198
991 nr XIX/125/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wysokości wskaźników niezbędnych do ustalania kwoty dodatku mieszkaniowego 2200
992 nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość 2200
993 nr XXI/159/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2201
994 nr XXI/119/05 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Papowo Biskupie 2206
INFORMACJE:
995 zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Fabianki z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2207
996 zarządzenie nr 9/05 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2207
997 zarządzenie nr 0151–8/2005 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2208
998 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2004 r 2208
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-05
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]