Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 26 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
948 nr XXX/258/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 2131
949 nr XXX/260/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica 2132
950 nr XXIII/143/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2005 2132
951 nr XXIII/144/2005 Rada Gminy w Obrowie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2133
952 nr XXIII/147/2005 Rada Gminy w Obrowie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu 2134
953 nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 r 2136
954 nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełmży 2137
955 nr XXVII/138/2005 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2138
956 nr XXIV/217/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szubin 2143
957 nr XXIII/243/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żnin 2144
958 nr XXII/207/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 2146
959 nr XXII/211/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski 2148
960 nr XXV/106/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie bezpłatnego przekazania nieruchomości pod drogami powiatowymi 2148
961 nr XXVII/268/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zwierząt i bagażu w środkach Komunikacji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Brodnica 2149
962 nr XXIII/14/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2150
963 nr XXIII/17/2005 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Sadki 2152
964 nr XX/73/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 2152
965 nr XX/74/05 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2156
966 nr XX/75/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świedziebnia 2157
967 nr XXVI/359/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2158
968 nr XXVI/360/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota 2160
969 nr XXVI/361/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 2161
970 nr 114/XXV/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomin 2162
971 nr XXV/190/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wąbrzeźnie nr V/21/99 z dnia 15 marca 1999 r. dotyczącej ustalenia sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno 2163
972 nr XXV/191/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno nr XXI/145/04 z dnia 30 lipca 2004 r. dotyczącej ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąbrzeźno 2163
973 nr XXV/192/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąbrzeźno 2164
INFORMACJE:
974 zarządzenie nr 0151-1/2005 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2166
975 sprawozdanie Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2005 r. z wykonania budżetu za 2004 r 2166
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-04
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]