Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
919 nr XIX/139/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 r 2091
920 nr XXI/161/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2096
921 nr XXII/169/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 2100
922 nr XXII/170/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2100
923 nr XXVII/143/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Łysomice 2102
924 nr XXI/185/05 Rady Gminy Lniano z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2103
925 nr XXI/188/05 Rady Gminy Lniano z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 2105
926 nr XXIII/170/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabiszyn 2106
927 nr XXXI/400/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/340/04 z dnia 1 grudnia 2004 r 2107
928 nr XXXI/404/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 2108
929 nr XXXI/405/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 2108
930 nr XXXI/406/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopanino 2108
931 nr XXXI/407/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś 2108
932 nr XXXI/408/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młyniec Pierwszy oraz o zmianie uchwały nr XII/207/03 z dnia 30 października 2003 r 2109
933 nr XXXI/409/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/355/04 z dnia 1 grudnia 2004 r 2109
934 nr XXXI/410/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 2109
935 nr XXXI/412/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubicz 2110
936 nr XXII/164/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płużnica 2111
937 nr XXX/159/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci kanalizacyjnej 2112
938 nr XXX/160/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostycyn 2113
939 nr XXX/162/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXV/122/04 z dnia 24 listopada 2004 r. dotyczącej podatku rolnego na 2005 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 2118
940 nr XXX/163/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXV/123/04 z dnia 24 listopada 2004 r. dotyczącej ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Gostycyn, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 2118
941 nr XXX/164/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXV/121/04 z dnia 24 listopada 2004 r. dotyczącej stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa 2119
942 nr XXX/168/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2119
943 nr XXI/159/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka 2121
944 nr XXI/164/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad polityki czynszowej Gminy Łubianka 2122
945 nr XXIV/113/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brodnica 2123
INFORMACJE:
946 zarządzenie nr 0152/8/05 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2004 r 2124
947 z dnia 7 kwietnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-5(9)/2005/537/V/MJ zatwierdzającej taryfę Miasta Mogilno prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2125
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]