Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 21 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
885 nr XXII/149/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Paliwodzizna, obejmującej działki geodezyjne nr 262/8 i 262/13, dotyczącego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędnym układem komunikacyjnym 2003
886 nr XXII/150/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Paliwodzizna, obejmującej działki geodezyjne nr 95/1 i 95/2, dotyczącego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2008
887 nr XXIX/335/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2012
888 nr XXX/351/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/335/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2015
889 nr XXX/352/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo 2018
890 nr XXX/367/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Koronowo realizujących nowe inwestycje 2020
891 nr XIX/147/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie 2022
892 nr 15/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Warlubie na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 2023
893 nr XVIII/199/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borówno 2024
894 nr XVIII/200/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kozielec 2027
895 nr XVIII/201/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Magdalenka 2030
896 nr XVIII/202/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Suponin 2033
897 nr XVIII/203/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzeciewiec 2036
898 nr XVIII/204/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zalesie 2039
899 nr XVIII/205/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kusowo 2042
900 nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobrcz 2045
901 nr XVIII/207/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Dobrczu 2046
INFORMACJE:
902 zarządzenie nr 10/2005 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w roku 2005 mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek 2047
903 zarządzenie nr 11/2005 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w roku 2005 dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek 2047
904 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2005 2047
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-26
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]