Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 20 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
856 nr XLIII/916/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie usunięcia nieprawidłowości w budżecie miasta na 2005 r 1963
857 nr XLIII/927/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy 1963
858 nr XLIII/935/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 1968
859 nr XXX/286/05 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały numer XLII/470/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 1968
860 nr XXVII/226/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1969
861 nr XXVII/227/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mogilno 1969
862 nr XXVII/231/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1973
863 nr XXVII/232/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1975
864 nr XXVII/233/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 1977
865 nr XXVII/234/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 1979
866 nr XXVII/179/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 1981
867 nr XXVII/180/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1981
868 nr XXVII/257/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Więcbork 1981
869 nr XXI/101/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1984
870 nr XXI/102/2005 Rady Gminy w Brzoziu z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozie 1988
871 nr XXIII/198/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy dodatków do wynagrodzenia i nagród 1990
872 nr XXIII/200/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 1991
INFORMACJE:
873 zarządzenie nr 7/2005 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lubień Kujawski za 2004 r 1992
874 zarządzenie nr 72/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 r 1992
875 zarządzenie nr 15/W/2005 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2004 1993
876 zarządzenie nr 0151-32/05 Burmistrza Szubina z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy Szubin za 2004 r 1994
877 zarządzenie nr 19/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2004 r 1994
878 zarządzenie nr 11/05 Wójta Gminy Gruta z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1995
879 zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za rok 2004 1995
880 zarządzenie nr 43/2005 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grudziądz za 2004 r 1996
881 zarządzenie nr 22/2005 Wójta Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1997
882 zarządzenie nr 116/2005 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1997
883 zarządzenie nr 117/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za rok 2004 1998
884 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2005 r 1999
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-22
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]