Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 43 Bydgoszcz, 19 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
836 nr XVII/183/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Augustowo 1915
837 nr XVII/184/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobrcz 1918
838 nr XVII/185/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gądecz 1921
839 nr XVII/186/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nekla 1924
840 nr XVII/187/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stronno 1927
841 nr XVII/188/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sienno 1930
842 nr XVII/189/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce Dolne 1933
843 nr XVII/190/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce Górne 1936
844 nr XVII/191/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzęsacz 1939
845 nr XXIII/156/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Golub-Dobrzyń określającej zasady sprzedaży niektórych mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży 1942
846 nr XXXV/282/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 r 1942
847 nr XVIII/86/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1943
848 nr XVIII/87/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1947
849 nr XXIX/367/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Inowrocławiu oraz rodzajów dokumentów poświadczających te uprawnienia 1947
850 nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa 1949
851 nr XXIX/222/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wskaźnika procentowego stanowiącego podstawę ustalenia dodatku mieszkaniowego 1950
852 nr XXIX/223/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów 1950
853 nr XXIX/228/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1951
854 nr XXXI/170/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 1955
INFORMACJA
855 zarządzenie nr 12/2005 Wójta Gminy Zakrzewo z 11 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2004 r 1957
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-22
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]