Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 18 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
822 nr XXI/240/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski 1875
823 nr XXII/260/2005 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski 1877
824 nr VI/54/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 1879
825 nr VI/55/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 1884
826 nr VI/58/04 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1885
827 nr XX/172/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze specjalnego funduszu 1886
828 nr XXII/154/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1891
829 nr XVIII/150/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1895
830 nr XVIII/151/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1898
831 nr XXVIII/140/05 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1899
832 nr XXII/190/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2005 r 1906
833 nr 32/XXXI/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek 1907
INFORMACJE:
834 sprawozdanie Starosty Nakielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004 1908
835 zarządzenie nr 0152/2/2005 Wójta Gminy Topólka z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2004 1909
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-21
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]