Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 15 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
805 nr XX/154/05 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeżewo 1839
806 nr XXII/98/2005 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 1841
807 nr XXII/99/2005 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym - dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski 1845
808 nr XXIII/102/2005 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1847
809 nr XXV/122/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na rok 2005 1848
810 nr XXV/123/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin 1849
811 nr XXV/124/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1851
812 nr XXIV/124/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wielka Nieszawka 1856
813 nr III/16/2005 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Unisław 1857
814 nr XXIII/139/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa 1859
815 nr XIII/147/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 1861
INFORMACJE:
816 z dnia 8 marca 2005 r. Starosty Włocławskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Chodecz 1861
817 zarządzenie nr 4/2005 Wójta Gminy Boniewo z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1862
818 zarządzenie nr 27/05/Z Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Mroczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mrocza za 2004 r 1862
819 z dnia 30 marca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-3(8)/2005/1733/VI/AgS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1863
820 z dnia 4 kwietnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-11(5)/2005/1299/IV/MJ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Miasta i Gminy Łasin prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łasinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1866
821 z dnia 4 kwietnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-57(21)/2004/12779/AJ w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o udzielenie przedsiębiorcy „KAROR-BIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1870
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-20
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]