Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 13 kwiecień 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
790 nr 79/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości 1799
UCHWAŁY:
791 nr XXIV/298/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic: aleja Niepodległości, Ludwika Błażka, Wojska Polskiego i linią kolejową Gdynia-Katowice, na terenie oznaczonym symbolem „84 KG”, dotyczącym działki nr 13/20 przy ul. Budowlanej 1800
792 nr XXVII/136/2005 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1802
793 nr XXVII/137/2005 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy 1805
794 nr XXVII/138/2005 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego pod nazwą Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 1808
795 nr XXVIII/198/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeziorki 1808
796 nr XXVIII/199/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kijewice 1812
797 nr XXVIII/200/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkie 1816
798 nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mirosławice 1820
799 nr XXVIII/202/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młynice 1825
800 nr XXVIII/205/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 1829
801 nr XXVIII/209/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 marca 2005 r. zmieniająca Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie 1830
802 nr XXI/150/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach 1830
803 nr XXI/152/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach 1831
804 nr II/13/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko 1834
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-18
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]