Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 39 Bydgoszcz, 12 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
770 nr XXX/222/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005 1751
771 nr XXXVI/17/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Lotnisko Przemysłowe” dotyczącego obszaru oznaczonego symbolem 35 UH i części obszaru o symbolu 36 M 1752
772 nr XXXVI/18/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Owczarki” dla części obszarów oznaczonych symbolami 6 MZU i 11 RM 1762
773 nr XIX/125/05 Rady Gminy Gruta z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2005 r 1774
774 nr XIX/92/2005 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1775
775 nr XIX/93/2005 Rady Gminy Górzno z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1778
776 nr XX/96/05 Rady Gminy Kowal z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2005 r 1779
777 nr XX/84/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1780
778 nr XX/85/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 1781
779 nr XXX/376/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalania zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Inowrocław 1782
780 Nr XXX/381/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Inowrocławia 1783
781 nr XXX/383/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych 1784
INFORMACJE:
782 zarządzenie nr 3/2005 Burmistrza Miasta Kowal z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kowal za 2004 r 1786
783 zarządzenie nr 293/2005 Wójta Gminy Osięciny z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1786
784 zarządzenie nr 128/2005 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2004 r 1787
785 zarządzenie nr 101/2005 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2004 r 1787
786 z dnia 4 marca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/853G/973/W/OWA/2005/IR nr PCC/912H/973/W/OWA/2005/IR w sprawie zmian koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych przedsiębiorcy: Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie 1788
787 z dnia 14 marca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1132/12979/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/1111/12979/W/OPO/2005/AJ w sprawie udzielenia przedsiębiorcy „Elana-Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1788
788 z dnia 21 marca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-7(8)/2005/2252/IV/AgS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Więcborku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1789
789 z dnia 23 marca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(8)/2005/1405/V/AS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1793
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]