Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 11 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
746 nr XXX/385/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 790/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia 1711
747 nr XV/84/05 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 1713
748 nr XV/85/05 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1713
749 nr XV/90/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu na rok 2005 dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli 1714
750 nr XV/91/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół 1717
751 nr XX/1/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 r 1718
752 nr XX/2/05 Rady Gminy Rogowo Powiat Rypiński z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2005 r 1718
753 nr XX/5/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 1719
754 nr XXI/8/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2005 r 1720
755 nr XX/115/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2005, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1721
756 nr XIX/109/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2005 r 1726
757 nr XXVI/184/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2005 1727
758 nr XVIII/131/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1728
759 nr XXVII/182/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. uchwalająca budżet Gminy Strzelno na 2005 r 1729
760 nr XIX/95/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2005 r 1730
761 nr XIX/96/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1731
762 nr XIX/100/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 1734
763 nr XIX/101/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1736
764 nr XIX/102/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1739
765 nr XIX/70/2005 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1739
766 nr XXXVI/20/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 1740
767 nr XXXVI/25/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej 1745
768 nr XXXVI/29/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 1746
769 nr XXV/176/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Nowe na rok 2005 1747
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-15
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]