Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 05 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
724 nr XIX/111/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1643
725 nr XVI-94/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie 1647
726 nr XXII/103/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1650
727 nr XVIII/153/2005 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1654
728 nr XXV/128/05 Rady Gminy Dobre z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1658
729 nr XXVI/196/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 1660
730 nr XIX/138/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na 2005 r 1660
731 nr XIX/141/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1661
732 nr XIX/142/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom 1665
733 nr XIX/144/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1666
734 nr XIX/145/05 Rady Gminy Lubanie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Lubanie 1669
735 nr XX/150/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienia nowych pracowników oraz zainwestowania w Gminie Łubianka 1670
736 nr XX/155/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 1673
737 nr XVIII/133/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1674
738 nr XIX/112/05 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osie 1676
INFORMACJE:
739 zarządzenie nr 3/05 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2004 r 1677
740 sprawozdanie Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 r 1677
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-11
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]