Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 25 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
629 nr XXI/125/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2005 1508
630 nr XXI/129/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1509
631 nr XXI/130/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa 1512
632 nr 7/2005 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miejską w Skępem w uchwale budżetowej na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1513
633 nr 5/2005 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dragacz na rok 2005 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1513
634 nr XXVII/292/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Włocławskiego 1514
635 nr 10/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1515
636 nr XXX/384/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. 1515
637 nr XIX/177/05 Rady Gminy Chełmno z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności 1516
638 nr XXI/86/05 Rady Gminy Choceń z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2005 r 1517
639 nr XXV/152/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2005 r 1518
640 nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1519
641 nr XVII/147/05 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2005 r 1520
642 nr XXIII/117/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1521
643 nr XVIII/137/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1522
644 nr XVIII/138/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1526
645 nr 13/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sicienko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 1526
646 nr 28/2005 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubicz na rok 2005 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1527
647 nr XXVIII/147/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 1527
648 nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1528
649 nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gostycyn 1530
650 nr XXVIII/153/05 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Tucholskiego nieruchomości leżących pod drogami powiatowymi 1533
651 nr XX/115/05 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r 1539
652 nr 16/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na rok 2005 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 1542
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
653 z dnia 14 lutego 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipnie 1542
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
654 z dnia 28 lutego 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąbrzeźna przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2005 r 1543
POROZUMIENIE
655 z dnia 21 grudnia 2004 r. zawarte w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Powiatem Rypińskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę 1543
INFORMACJE:
656 zarządzenie nr 1/2005 Starosty Rypińskiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na rok kalendarzowy 2005 1545
657 zarządzenie nr 96/05 Wójta Gminy Dobre z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1545
658 zarządzenie nr 4/2005 Starosty Lipnowskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2005 r 1545
659 zarządzenie nr 103/2005 Wójta Gminy Radziejów z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 1546
660 sprawozdanie Wójta Gminy Dobrcz z dnia 9 marca 2005 r. z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za 2004 r 1546
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-31
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]