Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 22 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
597 nr XX/181/2005 Rady Gminy Lniano z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placu Targowego w Lnianie 1468
598 nr XX/182/05 Rady Gminy Lniano z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru 1468
599 nr XXVI/235/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1469
600 nr XXVI/243/2005 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1472
601 nr XIX/91/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2005 r 1473
602 nr XIX/92/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1474
603 nr XIX/93/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1478
604 nr XX/149/2005 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 i dodatku mieszkaniowego 1478
605 nr 266/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2005 1482
606 nr XL/234/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław 1485
607 nr XXVIII/244/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 1486
608 nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnica 1487
609 nr XXVI/261/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2005 w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej 1489
POROZUMIENIA:
610 aneks zawarty w dniu 8 listopada 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Solec Kujawski do porozumienia zawartego w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta i Gminy Solec Kujawski przez Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” przy ul. Izerskiej 7 w Bydgoszczy 1490
611 aneks zawarty w dniu 8 listopada 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko do porozumienia zawartego w dniu 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Osielsko przez Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” przy ul. Izerskiej 7 w Bydgoszczy 1491
612 zawarte w dniu 25 listopada 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Barcin w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Barcin przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 1491
613 aneks zawarty w dniu 1 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota do porozumienia zawartego w dniu 26 marca 2004 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Białe Błota przez Przedszkole Niepubliczne „Zameczek” w Bydgoszczy ul. Izerska 7 1492
614 zawarte w dniu 17 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Sicienko w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego Gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 1492
615 zawarte w dniu 23 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Osielsko przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 1493
616 zawarte w dniu 20 stycznia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Osielsko w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 1494
617 zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Unisław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Unisław przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz 1494
618 zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Gminą Unisław a Miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Unisław przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Unisław 1495
619 zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska publicznemu przedszkolu prowadzonemu przez inną osobę prawną na terenia Gdańska na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Bydgoszcz 1496
620 zawarte w dniu 20 stycznia 2005 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Bydgoszcz w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska przedszkolom publicznym oraz niepublicznym prowadzonym przez inne osoby prawne lub fizyczne na terenia Gdańska na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Bydgoszcz 1497
621 zawarte w dniu 18 stycznia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem i Gminą Szubin w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Miasta i Gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 1498
622 zawarte w dniu 31 stycznia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Białe Błota w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz 1499
623 aneks nr 1 zawarty w dniu 11 lutego 2005 r. do porozumienia nr 65/2004 zawartego w dniu 14 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim 1500
INFORMACJE:
624 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji budynków 1501
625 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków 1501
626 zarządzenie nr 7 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1501
627 zarządzenie nr 8 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2005 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1501
628 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego 1502
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-29
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]