Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 18 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
550 nr 614/04 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 270/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. – w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia 1379
551 nr 679/05 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących opłaty targowej i zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia 1379
552 nr XX/120/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu za świadczenie z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1380
553 nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców 1380
554 nr XX/151/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców 1382
555 nr XX/153/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1382
556 nr XXVI/130/04 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/01 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego oraz ich wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 1383
557 nr XXVIII/150/05 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego 1384
558 nr XVII/110/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 1386
559 nr XVII/111/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli 1389
560 nr XVII/112/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych 1390
561 nr XVIII/115/05 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/04 Rady Gminy w Gąsawie w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 1391
562 nr XVIII/116/05 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/111/04 Rady Gminy w Gąsawie w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli 1391
563 nr XVIII/117/05 Rady Gminy Gąsawa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/112/04 Rady Gminy w Gąsawie w sprawie dodatków mieszkaniowych 1392
564 nr XVIII/121/05 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 1392
565 nr 20/2005 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej przez Radę Gminy Waganiec do uchwały budżetowej gminy na 2005 r., prognozy kwoty długu 1393
566 nr XVIII/117/05 Rady Gminy Sośno z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania gruntów i lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem 1394
567 nr XXIX/386/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1395
568 nr XXII/3/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1399
569 nr XXII/5/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 1403
570 nr 11/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Bydgoszczy na rok 2004 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 1404
571 nr XXX/190/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1405
572 nr XXX/191/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 1405
573 nr XXX/192/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 1412
574 nr XVII/192/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1413
575 nr XVII /194/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 1418
576 nr XVII/197/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gminnych nieruchomości rolnych 1419
INFORMACJE:
577 zarządzenie nr 30/05 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1419
578 zarządzenie nr 31/05 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1419
579 sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2004 r 1420
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-22
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]