Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 17 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
538 nr XXII/132/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r. dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa 1334
539 nr XXII/133/2005 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2005 r 1338
540 nr 2/XXX/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1339
541 nr 6/XXX/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 1342
542 nr XXI/197/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 1343
543 nr XX/153/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Osada Borowiacka” na działce nr ew. 111 w miejscowości Cekcyn 1348
544 nr XXIII/209/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1355
545 nr XXIII/211/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci urzędowych Gminy Szubin 1360
546 nr XXII/157/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dotyczącego wysokości dodatku mieszkaniowego 1366
547 nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania 1366
548 nr XXII/150/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 lutego 2005 r. w spawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1372
549 nr XXXII/250/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Inowrocławskiego 1373
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-18
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]