Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 16 marzec 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
504 nr 2/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2005 r 1292
505 nr 3/05 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1294
506 nr 4/05 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1296
507 nr 5/05 z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim 1297
UCHWAŁY:
508 nr XXII/121/04 Rady Gminy Koneck z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koneck na 2005 r. 1298
509 nr XIX/128/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gminy Skępe na 2005 r. 1299
510 nr XIX/129/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem 1300
511 nr 21/2005 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Bądkowo na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1301
512 nr XXIII/172/05 Rady Miasta Rypina z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rypina 1302
513 nr XXIII/113/05 Rady Gminy Rypin z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. 1307
514 nr XXI/105/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie chwalenia budżetu gminy na 2005 r. 1308
515 nr 2/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrcz na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 1309
516 nr 1/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozy długu 1310
517 nr 13/2005 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy/Miasta Gniewkowo na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1310
518 nr XXVIII/318/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. 1310
519 nr XXVI/219/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilno 1311
520 nr XXVI/220/2005 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych w ramach pomocy rzeczowej w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz pomocy przyznanej na podstawie pilotażowego Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 1315
521 nr XXVI/221/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym o uprawnieniach placówek publicznych 1315
522 nr 20/2005 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zbiczno na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1316
523 nr XXIV/158/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2005 r. 1317
524 nr XXV/165/2005 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tucholskiego na 2005 r. 1321
525 nr XIX/140/05 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1322
526 nr XXIX/380/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2005 r. 1323
527 nr 4/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 1324
528 nr XXX/214/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2005 r. o zmianie Statutu Gminy Kcynia 1325
529 nr XXX/218/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia 1325
530 nr 11/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Mrocza na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1325
531 nr 14/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złotniki Kujawskie na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1326
532 nr 42/2005 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2005 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1326
533 nr 10/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sośno na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 1326
534 nr XXX/187/2005 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pruszcz na 2005 r 1327
INFORMACJE:
535 sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004, sporządzone na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) złożone Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie na XXI Sesji II kadencji w dniu 31 stycznia 2005 1328
536 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 1329
537 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1329
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-18
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]