Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 15 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
487 nr XIX/146/2004 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1247
488 nr XIV/100/04 Rady Gminy Topólka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 1247
489 nr XXIV/131/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2005 r 1249
490 nr 4/2005 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Wielgie w uchwale budżetowej gminy na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1250
491 nr XXVI/181/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 1250
492 nr XXVII/185/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bławaty 1257
493 nr XXVII/186/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bożejewice 1261
494 nr XXVII/187/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bronisław 1265
495 nr XXVII/188/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciechrz 1269
496 nr XXVII/189/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciencisko 1273
497 nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/181/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 1277
498 498 – nr XX/154/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 1278
499 nr XX/155/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 1279
500 nr XX/156/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1280
501 nr XX/157/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Płużnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1285
502 nr XX/159/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Płużnica 1286
503 nr XXXI/266/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na 2005 r 1286
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-18
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-18
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]