Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 26 Bydgoszcz, 11 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
460 nr XII/284/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Bydgoszczy, obejmującego obszar ograniczony ulicami Krakowską, Jagiellońską, Alejami Kardynała Stefana Wyszyńskiego nad rzeką Brdą 1204
461 nr I/5/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Gminę Osielsko dotacji niepublicznym przedszkolom 1213
462 nr 13/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Rogowo na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1213
463 nr 13/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Nakło nad Notecią prognozy długu 1214
464 nr XX/149/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo 1214
465 nr XXVI/246/05 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Więcbork w roku 2005 1215
466 nr XXIV/97/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kęsowo” 1221
467 nr XLII/905/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy 1224
468 nr XLII/906/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy terenowi publicznemu 1226
469 nr XVIII/90/2005 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Górzno 1228
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
470 z dnia 25 lutego 2005 r. o zmianach w składach rad gmin 1232
POROZUMIENIE
471 zawarte w dniu 10 lutego 2005 r. w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego Zziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle nad Notecią 1232
INFORMACJE:
472 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce rodzinnej w Powiecie Nakielskim w roku 2005 1232
473 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2005 1233
474 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2005 r 1233
475 zarządzenie nr 4/05 Starosty Chełmińskiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2005 r. 1234
476 zarządzenie nr 5/05 Starosty Chełmińskiego z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w powiatowych domach pomocy społecznej w 2005 r 1234
477 zarządzenie nr 4/05 Starosty Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1234
478 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Domu Dziecka w Brodnicy w 2005 r 1235
479 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie w 2005 r 1235
480 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tucholi za 2004 r. 1235
481 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu za rok 2004 1236
482 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2004 1237
483 z dnia 14 lutego 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1128/12640/W/OPO/2005/AJ, nr PCC/1107/12640/W/OPO/2005/AJ i nr OCC/325/12640/W/OPO/AJ w sprawie udzielenia przedsiębiorcy INFRATECH Krzysztof Emmert spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem 1238
484 z dnia 15 lutego 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/706F/537/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie, prowadzącego działalność gospodarczą w imieniu Miasta Mogilna, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1239
485 z dnia 15 lutego 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 15 lutego 2005 r. nr WCC/383E/1333/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Elektrociepłowni „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1240
486 z dnia 21 lutego 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179C/740/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/1072A/740/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany nazwy i oznaczenia przedsiębiorcy MONDI PACKAGING PAPER Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1240
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-16
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-16
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]