Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 11 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
433 nr 373/2004 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2004 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu (po zmianie) 1159
434 nr XXI/122/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XX/114/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chełmica Cukrownia 1159
435 nr XXVI/186/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na 2005 r 1159
436 nr XXVI/187/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 1161
437 nr XXVI/188/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 1161
438 nr XXVI/189/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Wąbrzeźna 1162
439 nr XXI/10/2005 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1163
440 nr XXI/11/2005 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez Powiat Grudziądzki 1167
441 nr XXIII/233/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej 1168
442 nr XXIII/240/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1170
443 nr XXIII/241/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/100/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 października 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1170
444 nr XXIII/139/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 1170
445 nr 110/XXIV/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomin 1171
446 nr XXII/151/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1172
447 nr XXII/152/05 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1176
448 nr XXV/154/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz 1177
449 nr XXV/155/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1178
450 nr XVIII/165/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 r 1181
451 nr XVIII/166/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1185
452 nr XX/142//05 Rady Gminy Śliwice z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 1186
453 nr XX/148/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych świadczeń socjalnych 1186
454 nr XX/149/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Śliwice 1190
455 nr 704/05 Rady Miasta Torunia z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 1192
456 nr 711/05 Rady Miasta Torunia z dnia 17 lutego 2005 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Torunia nr 850/2001 w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 1193
457 nr XXIII/100/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1194
458 nr XXIII/101/05 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1195
459 nr XIX/163/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie 1199
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-15
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]