Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 10 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
404 nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury 1116
405 nr XIX/153/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Łabiszyn 1117
406 nr XXI/161/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury 1118
407 nr XXVIII/373/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 1120
408 nr XXII/198/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2005 r. 1120
409 nr 5/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Więcbork na rok 2005 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 1121
410 nr 1/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Inowrocławia na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 1122
411 nr XXII/96/2005 Rady Gminy w Ciechocinie z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechocin na 2005 r 1122
412 nr XVII/123/2005 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1123
413 nr XVII/130/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r. 1126
414 nr 36/2005 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej przez Radę Miejską Ciechocinka do uchwały budżetowej miasta na 2005 r. prognozy kwoty długu 1127
415 nr XXXIV/3/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu na 2005 r 1128
416 nr 12/2005 Składu Orzekającego nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wąbrzeźno na rok 2005 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 1129
417 nr XVIII/143/2005 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2005 r 1129
418 nr 11/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Żnin na rok 2005 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 1130
419 nr XXVII/197/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewkowo 1131
420 nr 683/05 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu 1133
421 nr 699/05 Rady Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 5 w Toruniu oraz zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 3 1136
422 nr 12/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kęsowo prognozy długu 1137
423 nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Nowe 1137
424 nr XXIV/169/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1142
425 nr 18/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szubin na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 1143
426 nr XXII/231/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin w 2005 r. 1144
427 nr XXII/232/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin w 2005 r. 1149
428 nr XXII/237/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Żnin 1150
POROZUMIENIA:
429 z dnia 3 stycznia 2005 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławka a Zarządem Powiatu w Lipnie w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 1150
430 z dnia 25 stycznia 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie 1151
431 z dnia 31 stycznia 2005 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Powiatem Bydgoskim, w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 1152
INFORMACJA
432 sprawozdanie Starosty Świeckiego z dnia 17 stycznia 2005 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Świeckiego za rok 2004 1153
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-15
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-15
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]