Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 09 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
357 nr XVII/164/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 1047
358 nr XIV/57/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 1048
359 nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skrwilno na 2005 r 1049
360 nr XVII/92/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 1050
361 nr XVII/94/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Gminie Skrwilno 1050
362 nr XXV/1/170/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2005 r 1051
363 nr XVI-79/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2005 r 1052
364 nr XX-130/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2005 r 1053
365 nr XVI/177/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podziału sołectwa Borówno 1055
366 nr XVI/181/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2005 r 1055
367 nr XXI/125/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Dąbrowie nr XX/113/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. i zwolnień podatkowych 1056
368 nr XXI/126/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1057
369 nr XVI-91/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2005 r 1058
370 nr XVIII/101/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2005 1059
371 nr XVIII/102/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego 1060
372 nr XVIII/103/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 1061
373 nr XX/119/2004 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2005 1062
INFORMACJE:
374 z dnia 14 stycznia 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/839D/9565/W/OPO/2005/AJ, nr PCC/896D/ 9565/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany oznaczenia przedsiębiorcy oraz zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy Pana Jana Emmerta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Jan Emmert” z siedzibą w Kozłowie, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz decyzji nr OCC/255C/9565/W/OPO/2005/AJ 1063
375 z dnia 20 stycznia 2005 r. informacja o przedsiębiorcy „Elana-Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ubiegającym się o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1064
376 z dnia 21 stycznia 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/947/A/1613/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/953/A/1613/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyk” z siedzibą w Gródku, Gmina Drzycim 1064
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-10
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]