Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 20 Bydgoszcz, 07 marzec 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
312 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 947
UCHWAŁY:
313 nr XIX/106/04 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Raciążek 948
314 nr XXIV/155/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia ochrony drzew w drodze uznania za pomniki przyrody 975
315 nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznania pomocy w zakresie zadań własnych gminy w formie posiłku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, uczniów klasy „0” 981
316 nr 109/XXVII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 11 we Włocławku i nadania statutu 981
317 nr 133/XXIX/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na 2005 r. 982
318 nr 134/XXIX/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 11 we Włocławku i nadania statutu 983
319 nr XVII/130/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych 984
320 nr XXV/191/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2005 r. 984
321 nr XXIV/116/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 985
322 nr XXIV/118/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/98/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków z tytułu pomocy społecznej w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 987
323 nr XXIV/119/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 987
324 nr XXIV/121/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 988
325 nr XVII/141/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej z tytułu wypisu i wyrysuj z planu zagospodarowania przestrzennego 988
326 nr 6/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gostycyn prognozy długu 989
327 nr XXVI/138/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r 989
328 nr XXV/172/2005 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 990
INFORMACJA
329 sprawozdanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bydgoszczy za rok 2004 996
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]