Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 12 styczeń 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
30 nr 67/XXV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 października 2004 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 43
31 nr XVIII/101/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 45
32 nr XV/128/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 49
33 nr 99/XXVI/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Włocławek 50
34 nr 104/XXVI/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 52
35 nr 108/XXVII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Żytnią, Barską, projektowaną ulicą zbiorczą - Wojskową- stanowiącą przedłużenie ulicy Ostrowskiej do ulicy Okrężnej oraz granicą terenów wojskowych od strony zachodniej 53
36 nr 114/XXVII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Włocławek 61
37 nr XX/182/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku 63
38 nr XXXVIII/846/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy 65
39 nr XXXVIII/853/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci gimnazjów publicznych na terenie Miasta Bydgoszczy oraz granic ich obwodów 65
40 nr 115/XXVIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku 72
41 nr 116/XXVIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Włocławek, realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o., oraz określenia sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy 74
42 nr 120/XXVIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 77
43 nr 121/XXVIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 78
OBWIESZCZENIE
44 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 39/XXI/2000 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech 80
INFORMACJA
45 rozporządzenie nr 13/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie strefy ochronnej miejskiego ujęcia wody podziemnej „Las Gdański” w Bydgoszczy, Województwo Kujawsko-Pomorskie 84
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]