Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 03 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
290 nr XXVI/136/04 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin 907
291 nr XXVII/159/04 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barcin 908
292 nr XVII/116/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu 909
293 nr XVII/125/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie 911
294 nr XVII/129/04 Rady Gminy w Lubaniu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 917
295 nr XVI/99/04 Rady Gminy Osie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 920
296 nr XXXVII/220/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/114/2003 Rady Gminy z 27 listopada 2003 r. dotyczącej utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 924
297 nr XXVII/98/04 Rady Gminy Kikół z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i określenia inkasentów 925
POROZUMIENIA:
298 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Burmistrzem Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 926
299 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Burmistrzem Miasta Ciechocinka w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 927
300 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Burmistrzem Miasta Nieszawy w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Burmistrza Miasta Nieszawy w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 928
301 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Wójtem Gminy Bądkowo w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Wójta Gminy Bądkowo w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 929
302 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Wójtem Gminy Koneck w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Wójta Gminy Koneck w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 930
303 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Wójtem Gminy Raciążek w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Wójta Gminy Raciążek w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 931
304 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Wójtem Gminy Waganiec w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Wójta Gminy Waganiec w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 932
305 zawarte dnia 27 lipca 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Wójtem Gminy Zakrzewo w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Wójta Gminy Zakrzewo w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 933
306 zawarte dnia 28 sierpnia 2004 r. pomiędzy Starostą Aleksandrowskim a Burmistrzem Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawie powierzenia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Aleksandrowie Kujawskim funkcji organu doradczego Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego 934
307 zawarte w dniu 29 października 2004 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „MSWiA” a Powiatem Aleksandrowskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę 935
308 zawarte w dniu 17 stycznia 2005 r. we Włocławku pomiędzy Gminą Miasta Włocławek a Gminą Brześć Kujawski w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 936
309 zawarte w dniu 18 stycznia 2005 r. we Włocławku pomiędzy Gminą Miasta Włocławek a Gminą Fabianki w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 938
310 zawarte w dniu 18 stycznia 2005 r. we Włocławku pomiędzy Gminą Miasta Włocławek a Gminą Lubanie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 940
311 zawarte w dniu 8 lutego 2005 r. we Włocławku pomiędzy Gminą Miasta Włocławek a Gminą Włocławek w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej 941
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]