Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 18 Bydgoszcz, 02 marzec 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
262 nr 45/05 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 851
UCHWAŁY:
263 nr XXVI/130/2004 Rady Gminy Gostycyn z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2005 851
264 nr XIX/172/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i odpłatności rodziców z tego tytułu 856
265 nr XIX/174/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Janowiec Wielkopolski 857
266 nr XXVIII/192/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz sposobu sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej 857
267 nr XVII/83/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 858
268 nr XVII/84/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso 859
269 nr XVII/85/2004 Rady Gminy w Górznie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2005 r 859
270 nr XXV/209/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mogilno na 2005 r 860
271 nr XX/212/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 861
272 nr XXV/213/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Mogilnie 865
273 nr XXV/214/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 866
274 nr XXIX/248/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 867
275 nr XXIX/251/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty za przeprawę promową na drodze publicznej 868
276 nr XIX/145/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 868
277 nr XIX/146/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 869
278 nr XXVII/310/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy Koronowo 872
279 nr XXVII/314/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru Gminy Koronowo, w tym Sołectwa Samociążek, a tym samym zwiększenia obszaru Sołectwa Bożenkowo oraz w sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców Sołectwa Samociążek 874
280 nr XX/99/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/230/2002 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica 875
281 nr XX/100/04 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brodnica 878
282 nr XXV/252/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 878
283 nr XXVIII/367/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia (obejmującej część działki geodezyjnej nr 13/5), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek, dotyczącego zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej i usługowo-mieszkaniowej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym 882
284 nr XXVIII/369/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dot. zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej i upraw polowych 887
285 nr XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (osady) Józefowo, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa 891
286 nr XXIII/94/05 Rady Gminy Kęsowo z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 896
287 nr XXIX/259/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 896
288 nr 4/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 901
POROZUMIENIE
289 zawarte w dniu 22 grudnia 2004 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Powiatem Włocławskim z siedzibą we Włocławku w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę 901
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]