Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 28 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
257 nr XXI/124/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowo na rok 2005 806
258 nr XXI/126/04 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Wądzyń 807
259 nr XXI/181/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi części działki nr 135/4 obręb Jerzmionki we wsi Jerzmionki Gmina Kamień Krajeński 839
260 nr XXIII/232/05 RADY Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 843
POROZUMIENIE
261 aneks z dnia 30 grudnia 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim 848
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-03
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]