Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149 Bydgoszcz, 30 grudzień 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2850 nr 386/05 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 6587
UCHWAŁY:
2851 nr XXX/177/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 6588
2852 nr 134/XXXI/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 6592
2853 nr 135/XXXI/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomin 6596
2854 nr XXVIII/174/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w Zarządzie Nadleśnictwa Dobrzejewice 6596
2855 nr XXVIII/175/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 6598
2856 nr XXXI/120/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom (oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze) oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Książki 6602
2857 nr XXXI/121/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 6603
2858 nr XXXI/122/05 Rady Gminy w Książkach z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6604
2859 nr XXVI/118/05 Rady Gminy Kowal z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 6607
2860 nr XXXVIII/313/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r 6612
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2861 z dnia 12 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrowie 6613
INFORMACJA
2862 z dnia 16 grudnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-69(3)/2005/738/VII/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, ciepła 6613
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]