Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 148 Bydgoszcz, 16 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2827 nr XLII/251/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych 6559
2828 nr XXIV/113/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 6559
2829 nr XXIV/85/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6560
2830 nr XXIV/86/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6561
2831 nr XXIV/87/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 6561
2832 nr XXIII/157/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6563
2833 nr XXIII/158/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6563
2834 nr XXIII/159/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów 6566
2835 nr XXIII/161/2005 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6566
2836 nr XLIII/257/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2006 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 6570
2837 nr XLIII/258/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2006 r 6570
2838 nr XLIII/259/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006 6571
2839 nr XLIII/260/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów 6573
2840 nr XLIII/265/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 6574
2841 nr XLIII/266/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6575
2842 nr XXVII/102/05 Rady Gminy Osiek z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku na 2006 r 6575
2843 nr XLI/237/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 6577
2844 nr XLI/238/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 6578
2845 nr XLI/239/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 6580
2846 nr XLI/240/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru 6580
2847 nr XXXVIII/360/05 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 6581
2848 nr XXIV/83/2005 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenia Gminy Świedziebnia 6581
2849 nr XXVI/198/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 6582
POBIERZ

Opublikowane: 2006-01-12
Ostatnia modyfikacja: 2006-01-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]